Agentie Detectivi Particulari | Romania Private Investigator| Bucharest Private Detective Agency | Investigations

glosar

Glosar de Concept si Sintagme

All A B C D E F G I L M O P R S T U V Z
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Sintagma Definitie
ABANDONUL DE COPIL

ABANDONUL DE COPIL - parasirea sau alungarea din locuinta a minorului de catre cei indreptatiti la cresterea, educarea si intretinerea acestuia. Abandonul de copii este reglementat de Legea nr. 47/1993, cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii (vezi si Legea nr. 61/1990, art. 2 lit. "s"). Potrivit legii, copilul aflat in ingrijirea unei institutii de ocrotire sociala sau medicala de stat, a unei institutii private de ocrotire, legal constituite sau incredintat in conditiile legii unei persoane fizice, poate fi declarat prin hotarare judecatoreasca, abandonat, ca urmare a faptului ca parintii s-au dezinteresat de el, in mod vadit, o perioada mai mare de sase luni. Abandonul de copii se pronunta daca sunt indeplinite conditiile: copilul sa se afle in ingrijirea unei terte persoane; parintii sa dovedeasca dezinteres vadit o perioada de peste sase luni; sa existe o hotarare de declarare a abandonului. Redarea exercitiului drepturilor parintesti in cazul abandonului de copii se poate dispune de instanta de judecata daca au incetat imprejurarile care au condus la declararea abandonului. Redarea poate avea loc (si este chiar in interesul copilului) daca acesta nu a fost legal adoptat;

ABATERE DISCIPLINARA

ABATERE DISCIPLINARA - prevazuta in cap. VII, t. V, art. 198, Cod de procedura penala, partea generala, consta in diverse incalcari savarsite in cursul procesului penal, cum ar fi: neindeplinirea sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum si a oricaror alte lucrari, daca prin acestea s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal; neindeplinirea sau indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare ori comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum si neexecutarea mandatelor de aducere; lipsa nejustificata a martorului, expertului sau interpretului legal citat; tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcinarilor primite; neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiilor de prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, a obiectelor ori a inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea acelorasi obligatii de catre conducatorul unitatii sau de cel insarcinat cu aducerea la neindeplinire a acestei obligatii; nerespectarea obligatiei de pastrare a obiectelor ridicate cu prilejul efectuarii perchezitiei domiciliare sau a celor restuite persoanei careia ii apartin, care trebuie sa le pastreze pana la solutionarea definitiva a cauzei; neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza, a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia; nerespectarea de catre oricare dintre partile si persoanele care asista la sedinta de judecata a masurilor luate de presedintele completului de judecata. Abaterea judiciara se sanctioneaza cu amenda prevazuta de lege de catre organul de urmarire penala, prin ordonanta si de instanta de judecata, prin incheiere;

ACCEPT BANCAR

ACCEPT BANCAR - varietate de accept concretizata in garantarea de catre o banca a platii sumei de bani inscrisa pe un document de credit. 2.Sintagma prin care se desemneaza garantarea expresa de catre o banca a platii unei sume de bani prevazuta intr-o cambie;

ACCEPTARE TARDIVA

ACCEPTARE TARDIVA - acceptarea ofertei pe care destinatarul o aduce cu intarziere la cunostinta ofertantului;

ACCEPTAREA OFERTEI

ACCEPTAREA OFERTEI - manifestare de vointa concretizata intr-o declaratie sau in orice alta comportare a destinatarului ofertei, exprimand acordul acestuia in legatura cu continutul ofertei;

ACCIDENT

ACCIDENT - intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva. Accident de munca, vatamarea sanatatii sau moartea unui angajat, provocate prin actiunea, de regula neprevazuta, a unei cauze exterioare victimei in cadrul procesului de munca sau in legatura cu el (de exemplu accidentele survenite in timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers) - a se vedea infractiunile cu privire la protectia muncii;

ACCORD DE CONFIDENTIALITATE

ACCORD DE CONFIDENTIALITATE - angajamente de confidentialitate;

ACHIZITIE

ACHIZITIE - forma contractuala avand ca obiect cumpararea de produse sau servicii;

ACHIZITIE DE RISC

ACHIZITIE DE RISC - varietate a capitalului de risc concretizata in cumpararea de catre o mare companie comerciala de actiuni minoritare intr-o firma de mai mici dimensiuni care este implicata in valorificarea unor tehnologii noi;

ACOPERIRE

ACOPERIRE - termen utilizat pentru a desemna suma de bani aflata in depozit la tras, pe baza careia deponentul poate emite un titlu de credit ( cambie sau cec ) urmand ca depozitarul sumei sa achite la scadenta acel titlu. 2. Operatiunea de inchidere a unei pozitii "short" la vanzarile scurte prin cumpararea titlurilor datorate. 3. Depozit facut de client la broker pentru asigurarea unei tranzactii la termen. 4.Operatiunea de contrabalansare a unei pozitii deschise la bursa concretizata in efectuarea unei vanzari-cumparari la termen sau la disponibil;

ACOPERIREA

ACOPERIREA - modalitate de lucru a detectivului particular prin care isi ascunde calitatea pe care o are, prin adoptarea unei calitati de conjuncturea care sa faciliteze rezolvarea sarcinilor in care este angajat;

ACORD COMERCIAL

ACORD COMERCIAL - forma frecventa pe care o imbraca tratatele internationale, este o conventie prin care, de regula, doua state isi reglementeaza relatiile privind exportul, importul, tranzitul si depozitarea marfurilor, taxele vamale, sistemul de plata, garantii reciproce etc. De obicei, se incheie la nivel guvernamental si poate fi pe termen scurt sau pe termen lung;

ACORD DE VOINTA

ACORD DE VOINTA – intalnirea concordanta a vointelor individuale a doua sau mai multe persoane exprimate cu intentia de a produce efecte juridice. Mecanismul formarii lui comporta propunerea unei persoane facuta alteia de a incheia un contract (denumita oferta) si acceptarea pura si simpla, neconditionata a acelei propuneri de catre cel caruia i-a fost adresata (denumita acceptarea ofertei). Sin. Consimtamant;

ACREDITIV

ACREDITIV - modalitate de decontare prin care platile intre agentii economici se efectueaza pe masura livrarii marfurilor si prestarii serviciilor dintr-o sursa de bani rezervata de catre platitorul-beneficiar si tinuta la dispozitia furnizorului la o banca intr-un cont special. 2. Modalitate de decontare presupanand unei banci din tara cumparatorului - pe baza ordinului acestuia - la plata de catre vanzator, prin intermediul unei banci din tara lui, a unei sume de bani, cu conditia ca el sa depuna la termenul fixat documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate;

ACT

ACT - document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. TIPURI DE ACTE: Act juridic: manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a stinge drepturi si obligatii. Act administrativ: act care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete. El se emite in temeiul puterii de stat, prin care se aduc la indeplinire dispozitiile legii. Act de administrare: act prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat. Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept. Act prin care se transmite un drept de creanta si, in general, in orice act prin care se depaseste sfera actelor de administrare. Act de stare civila: inscris autentic prin care se constata si se pot dovedi faptele si actele juridice din care decurge starea civila a unei persoane. Act procesual: act de dispozitie a organului judiciar. Act procedural: act prin care se aduce la indeplinire actul procesual;

Page:  1 2 3 4 5... Next »