NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private. Operatorul S.C. Manigordo Grup Investigațions S.R.L., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este rezolvarea cerinţelor clientului stabilite prin contractul de investigaţii. La încheierea contractului vor fi solicitate din partea dumneavoastră numai informaţiile strict necesare pentru începerea investigaţiei.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: clienţii solicitanţi prin contractul de investigaţii.
Ne obligăm ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării serviciilor prestate sau pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare conform legii 329/2003.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la departamentul juridic din cadrul S.C. Manigordo Grup Investigațions S.R.L.